Ron chén và ron vòi

15.000

Gioăng chén shisha :dành cho chén to và dành cho chén bé

GIoăng vòi shisha :dành cho bình shisha to và bình shisha bé

Khách vui lòng ghi rõ loại gioăng cần đặt để khỏi nhầm hàng

Danh mục: