Giấy bạc Alfaker

40.000

Đã đục lỗ sẵn cắt theo khuôn

Có khoảng 40 tờ

Dùng rất tiện lợi,giá rẻ.

Danh mục: