Bán bình shisha| Thuốc| Than |Phụ kiện tại Thế giới shisha

Bình shisha

Bình shisha

Shisha Bình M18

1.200.000

Bình shisha

Bình shisha M16

1.300.000
1.700.000

Bình shisha

Bình shisha M15

1.200.000

Bình shisha

Bình shisha M0

750.000

than shisha

120.000
200.000
220.000

Phụ kiện shisha

149.999

Phụ kiện shisha

Shisha Funnel Bowl

99.999

Phụ kiện shisha

Dây hút shisha loại bé

80.000

Phụ kiện shisha

KaLoud

150.000

Phụ kiện shisha

Đế bình shisha tam giác

300.000

Phụ kiện shisha

Chén shisha silicon

150.000