Than shisha alfakher

200.000

Số lượng 100 viên

-Than hoạt tính mồi nhanh

-Đốt 40-60 phút

-Dễ sử dụng,phù hợp với đa số quán

Danh mục: