Các loại gắp than

15.000

Có 3 loại gắp than shisha

Loại nhỏ 15k

Loại vừa 20k

Loại to 25k

Khách vui lòng ghi rõ loại gắp than cần lấy

Danh mục: