KaLoud

150.000

-Chắc các bạn không lạ gì khi hút shisha bị khé,đây là lý do chúng tôi giới thiệu chén kaloud,giúp duy trì nhiệt cho than
-Khi đốt thuốc sẽ không bị cháy đen

Danh mục: