Đế cho bình trung

250.000

Đế cho bình trung loại 1

Chiều cao khoảng 23 cm

Dùng cho các loại bình shisha cỡ M

Chất liệu thủy tinh

Nhiều màu sắc

Danh mục: