Bình shisha cỡ lớn X5

2.300.000

-Bình cao 74 cm

-Bình shisha chỉ có 1 vòi hút

-Dây nhựa không phải dây vải như trong ảnh