Giới thiệu :thuốc shisha alfakher sô cô la thơm bùi

-Trọng lượng 50g
-Dùng được 4 lần
-Sản xuất tại Ả rập
-Phù hợp với hầu hết địa điểm kinh doanh shisha.