Chén sứ đựng thuốc shisha

Có 2 kích cỡ chính:chén loại nhỏ và to
-Dành cho các loại bình
-Giá rẻ
-Chén sứ,chén núm,chén gốm

Danh mục: